Zdravé stravovanie

Dnešná moderná doba nás núti častejšie sa zamýšľať nad našimi stravovacími návykmi. Kilogrami navyše sú len jedným z nežiaducich účinkov nevyváženej stravy. Nehovoriac o strese a únave, ktoré sú tiež sprievodným prvkom nevhodného stravovania. Zostaviť jedálny lístok podľa všetkých týchto zásad je náročné, či už z časového hľadiska alebo z finančnej stránky. Naštudovať si nespočetné množstvo literatúry a ešte sa aj v tých, niekedy protichodných názoroch vyznať si vyžaduje značnú trpezlivosť. Veľkým problémom malých miest je aj dostupnosť kvalitných surovín. V našej reštaurácii dbáme pri zostavovaní jedálneho lístka na vyváženosť a hlavne optimálne zastúpenie stavebných prvkov a živín. Túto skutočnosť potvrdzuje i pravidelná návštevnosť obľúbeného trénera, Petra Együda. Pod jeho vedením sa už veľa dám a pánov dostalo do formy. Sám Peter tvrdí, že pri zdravom životnom štýle a pravidelnom cvičení je práve strava deväťdesiat percentným základom úspechu. Jeho odborné rady sa vždy snažíme striktne dodržiavať. Práve preto má v našej príprave pokrmov plnú dôveru i v súčasnom období, kedy sa pripravuje na svetovú súťaž v kulturistike. Kolektív Ventury caffé želá tomuto športovcovi na majstrovstvách veľa úspechov, veď aj my sme priložili ruku k dielu.